Trang Chủ >> Tài nguyên   >>  Đề thi, đề kiểm tra   

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2017-2018 Môn HÓA HỌC – LỚP 11

17/04/2018 Lượt xem 717

 
Họ và tên thí sinh.......................................................SBD........................................MÃ ĐỀ: 02
 
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; Si=29 ; Ge=73 ; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.
TỰ LUẬN (gồm 10 câu – mỗi câu 1 điểm)
Câu 1.Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn của các phản ứng sau:
a) NH4Cl + NaOH                                        b)  Zn(OH)2 và NaOH
Câu 2.Viết phương trình phân tử từ phương trình ion thu gọn của các phản ứng sau:
a)                                   b)    
Câu 3.Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Câu 4.Viết phương trình phản ứng và nêu hiện tượng phản ứng khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối NH4Cl.
Câu 5.Viết phương trình hóa học giải thích sự hình thành thạch nhũ trong hang động.
Câu 6.Hòa tan hoàn toàn 30,4g hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HNO3 loãng (vừa đủ) thu được 8,96 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A. Tính khối lượng mỗi muối trong dung dịch A?
Câu 7.Dẫn 200 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch H3PO4 1M. Tìm khối lượng muối thu được sau phản ứng.
Câu 8.Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C4H5N2O. Biết hóa hơi 9,7g X thu được thể tích đúng bằng thể tích khi hóa hơi 1,6g khí O2 (ở cùng điều kiện). Xác định CTPT của X?
Câu 9.Vitamin C là một dưỡng chất thiết yếu cho con người, giúp ngừa ung thư và kéo dài tuổi thọ. Đốt cháy hoàn toàn 5,28 gam vitamin C rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc và bình (2) chứa nước vôi trong dư. Khi kết thúc thí nghiệm thì khối lượng bình (1) tăng 2,16 gam, bình (2) xuất hiện 18 gam kết tủa. Xác định CTĐGN của vitamin C?
Câu 10.Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:
Na2CO3, NaNO3, Na3PO4, Na2SiO3
 
                                                         ---Thí sinh không được sử dụng tài liệu---
 


 Các tin liên quan

 
http://violympic.vn/
Trực tuyến:
19
Hôm nay:
81
Hôm qua:
199
Tuần này:
2,760
Tuần trước:
1,214
Tháng này:
81
Tháng trước:
17,765
Tất cả:
167,605