Trang Chủ >> Thông báo Cho Học sinh   

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

09/05/2023 Lượt xem 189

I. NỘI DUNG ÔN TẬP – KIỂM TRA.

Các nội dung ôn tập và đề kiểm tra khối 10

 • Thực hiện theo Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông 2018, Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 • Thực hiện theo nội dung của Phòng Giáo dục Trung học đối với từng bộ môn về việc biên soạn đề kiểm tra khi Tổ trưởng/Nhóm trưởng họp với Chuyên viên phụ trách bộ môn.

Các nội dung ôn tập và đề kiểm tra khối 11

 • Theo kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn của Phòng Giáo dục Trung học đối với từng môn; không kiểm tra nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra với các nội dung tinh giản, các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự làm, các nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.
 • Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm ra đề cương ôn tập theo hướng dẫn của Sở Giáo Dục và Đào tạo Tp. HCM và sự thống nhất của tổ chuyên môn.

II. HÌNH THỨC ÔN TẬP VÀ TỔ CHỨC KIỂM TRA. 

1. Thời gian tổ chức.
- Thời gian ôn tập: Từ 24/04/2023 đến 06/05/2023.

 • Thời gian Tổ trưởng Chuyên môn nộp đề cho BGH: Hạn chót 04/05/2023 theo địa chỉ mail: letruongson8963@gmail.com
 • Các môn tổ chức kiểm tra tập trung:
 • Khối 10:  kiểm tra 4 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Anh văn, Lịch sử) và các môn tự chọn theo Tổ hợp tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý) hoặc Tổ hợp xã hội (Địa lý, Vật lý, Giáo dục Kinh tế - Pháp luật).
 • Khối11:  kiểmtra8môn(Toán,Ngữvăn,Anhvăn,Vậtlý,Hóahọc,Sinhhọc, Lịch sử, Địa lý).
 • Thời gian kiểm tra tập trung: Từ 09/05/2023 đến 12/05/2023.
 • Các môn không tổ chức kiểm tra tập trung: Giáo viên cho học sinh kiểm tra theo kế hoạch thống nhất của tổ từ 24/04/2023 đến 06/05/2023.

Lưu ý Khối 10: Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn Giáo dục thể chất, nội dung Giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp. Kết quả học tập được đánh giá theo 01 trong 02 mức: Đạt, Chưa đạt.


2. Hình thức tổ chức.

 • Các môn tổ chức kiểm tra tập trung:
  • Khối 10: kiểm tra buổi sáng – buổi chiều nghỉ.
  • Khối 11: kiểm tra buổi chiều – buổi sáng nghỉ.

 • -  Các môn không tổ chức kiểm tra tập trung: Giáo viên cho học sinh kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu.

3. Biên soạn đề.

 • Về biên soạn đề kiểm tra định kỳ, các tổ chuyên môn áp dụng hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo công văn số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM.

Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình học kỳ II và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT:

Bước 1: Tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung kiểm tra (Tổ trưởng gửi nội dung kiểm tra về BGH)

Bước 2: Tổ trưởng chuyên môn thực hiện ma trận và bản đặc tả (Tổ trưởng gửi về BGH)

Bước 3: Phân công ra 04 đề/môn/khối (Giáo viên được phân công ra đề gửi đề về Tổ trưởng chuyên môn)

Bước 4: Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp đề.

❖ Lưu ý:
- Câu hỏi kiểm tra là câu hỏi trắc nghiệm:
+ Dạng câu hỏi 4 lựa chọn có duy nhất 1 đáp án đúng.
+ Dạng câu hỏi điền khuyết.
+ Dạng câu hỏi đúng – sai.

 • Môn tự luận: Tổ chức họp thống nhất hướng dẫn chấm trước khi chấm.​

4. Thời gian làm bài.

 • Ngữ văn, Toán: 90 phút.
 • Tiếng Anh: 60 phút
 • ​Các môn còn lại: Khối 10 và 11 (45 phút)

III. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA
1. Khối 10:

-  Môn Anh văn: 80% trắc nghiệm – 20% tự luận.
-  Môn Toán: 100% tự luận.
-  Môn Ngữ văn: 100% tự luận.
-  Lịch sử: 70% trắc nghiệm – 30% tự luận.
-  Giáo dục Kinh tế - Pháp luật: 70% trắc nghiệm – 30% tự luận.
-  Địa lý: 60% trắc nghiệm – 40% tự luận.
-  Môn Vật lý: 70% trắc nghiệm – 30% tự luận.
-  Môn Hóa: 30% trắc nghiệm – 70% tự luận.
-  Môn Sinh: 100% trắc nghiệm.

 • Lưu ý: Môn Vật lý biên soạn đề theo lớp Tổ hợp tự nhiên và lớp Tổ hợp xã hội.

2. Khối 11:

- Môn Anh văn: 80% trắc nghiệm – 20% tự luận.
- Các môn còn lại biên soạn đề kiểm tra theo hình thức tự luận.

IV. LỊCH KIỂM TRA:

V. THỜI GIAN COI – CHẤM BÀI – TRẢ BÀI KIỂM TRA.

 

Coi kiểm tra theo lịch điều động của nhà trường.

GVBM nộp bài chấm về văn phòng trước ngày 18/05/2023.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra Học kỳ II năm học 2022 – 2023 của trường THPT Lý Thái Tổ, BGH trường THTP Lý Thái Tổ yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện đúng kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thầy Hiệu trưởng ./. Các tin liên quan

 
http://violympic.vn/
Trực tuyến:
9
Hôm nay:
138
Hôm qua:
92
Tuần này:
230
Tuần trước:
3,392
Tháng này:
6,603
Tháng trước:
23,965
Tất cả:
231,181